+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Ügyvédi iroda Szeged

Dr. Lévay Endre ügyvéd

Teljeskörű és megbízható jogi tanácsadásra lenne szüksége?
Peres vagy peren kívüli eljárásban kellene segítség?

Ügyvédi irodámban, Szeged belvárosában, kellemes környezetben, előzetes bejelentkezés alapján várom a meglévő és leendő ügyfeleimet.
Forduljon hozzám bizalommal!

Kérjen időpontot!

Tel: +36-30 521 – 3232
Email: drlevayendre@gmail.com
Iroda: 6724 Szeged, Vörösmarty u. 7.

Közel 15 éves
szakmai tudásom
legjavával képviselem
ügyfeleim érdekeit.

Nehézséget okoz
személyesen megjelenni?
Online jogi tanácsadásra
is van lehetőség.

Teljeskörű jogi tanácsadás
peres és peren kívüli
eljárásokban való
részvétel.

ügyvédi iroda szeged

Dr. Lévay Endre vagyok,
egyéni ügyvéd

Legfontosabb célkitűzésem, hogy ügyfeleim érdekeit szakmai tudásom legjavának segítségével, szívvel-lélekkel képviseljem.
Mindig is komoly elhivatottsággal rendelkeztem az ügyvédi pálya iránt, így először az SZTE Állam – és Jogtudományi Karának Munkaügyi Kapcsolatok főiskolai szakát végeztem el, majd a jogász szakon is diplomát szereztem.

Tanulmányaim során többek között elmélyülten foglalkoztam a polgári és családjogi ügyekkel, perekkel, valamint büntető ügyekkel, amely szakterületek mélyreható ismereteit elsajátítottam.

Ügyvédi praxisomat 2008-ban alapítottam Szeged belvárosában. Ügyvédként célkitűzésem, hogy ügyfeleim jogait érvényre jutassam a peres vagy peren kívüli eljárás folyamán.​

Jogi szakterületeim

Ügyvédként az alábbiakban tudom Önt képviselni a peres és peren kívüli ügyekben.
Forduljon hozzám bizalommal.

Polgárjog

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

családjogász

Család jog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, házassági vagyonjoggal, szülői felügyelettel, gyermektartással, valamint kapcsolattartás szabályozásával kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, egyeztetésekben való képviselet.

Ingatlan, adásvétel

Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.
Közös tulajdon megszüntetése. Társasház alapítás, társasházak képviselete. Teljes körű képviselet a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.

Büntetőjog

A terhelt védelmének ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában a jogerős ítélet meghozataláig, valamint sértetti képviselet ellátása.

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése. Hagyatéki eljárásban, valamint az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során történő képviselet.

Szerződések, okiratok

Szerződések készítése (adásvételi, ajándékozási, kölcsön, csere, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási,  stb.) Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

Munkajog

Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása a munkaügyi jogvitákban. Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

Kártérítések

Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet. Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

Szabálysértések

Szabálysértési eljárásban való képviselet.

Miért fontos, hogy időben jogi segítséget kérjen?

Bajba került? A legnagyobb hiba, ha tétlenül várakozik.
Amennyiben peres vagy peren kívüli eljárást kíván indítani, vagy Önnel szemben indul eljárás, ismernie kell a felmerülő jogokat, kötelezettségeket. 

Ügyvédként célkitűzésem, hogy ügyfeleim jogait érvényre jutassam a peres vagy peren kívüli eljárás folyamán. Ezért is kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb kérjen jogi segítséget, hogy a megfelelő jogi információk eljussanak Önhöz, mielőtt visszafordíthatatlan, elhamarkodott döntést hoz.

ügyvédi iroda szeged

Problémája van és jogi tanácsadásra lenne szüksége?

Kérjen időpontot vagy írjon üzenetet és egy jogi tanácsadás keretében tájékoztatom Önt a tényekről és a lehetőségekről.
Az üzenetekre 24 órán belül válaszolok.

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj mindig szabad megállapodás tárgyát képezi, hiszen mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, illetve, hogy mekkora az ügylet tárgyának az értéke, és ehhez milyen mértékű ügyvédi felelősség társul.
Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy ügyfeleim részére
mindig több megoldást is felkínáljak, hogy mindenki a számára legjobb és leggazdaságosabb jogi megoldást választhassa.

Amennyiben ügyvédi segítségre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal.

ügyvédi iroda szeged

Jogi tanácsadásra van szüksége?

Amennyiben jogi tanácsadásra szeretne időpontot kérni, kérem töltse ki az alábbi űrlapot. Az üzenetekre 24 órán belül válaszolok.

Tájékoztatom, hogy emailben és telefonon kizárólag általános tájékoztatásra és időpontegyeztetésre van lehetőség.
Részletes tájékoztatást egy-egy ügyről személyes, jogi tanácsadás keretében tudok adni, ahol a megtudott információk alapján
tájékoztatom Önt a legjobb megoldásról.

Új mező

Jogi tanácsadás távolról

Azok ügyfelek számára, akik külföldön vagy Szegedtől távol tartózkodnak, és nincs lehetőségük, hogy a szegedi irodámba eljöjjenek, Skype, Viber illetve Whatsapp kapcsolaton keresztül is lehetőség van jogi tanácsadást kérni. 
Ilyen esetekben egy díjbekérőt küldök ki, és amint az összeg beérkezik egyeztetünk az időpontról. 

Telefon:
+36-30/521-3232