+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Polgárjogi ügyvéd

Polgári ügyekben ügyvédként célkitűzésem, hogy ügyfeleim jogait érvényre jutassam a peres vagy peren kívüli eljárás folyamán. Amennyiben az egyezség nem jön létre bármilyen ok miatt, akkor megteszem a szükséges jogi lépéseket az ügyfelem érdekében. Minden eset különböző, ezért is fontos számomra, hogy ügyfeleimet tájékoztassam a jogaikről, lehetőségeikről az adott ügyben.

Ügyvédi irodámban, Szeged belvárosában, kellemes környezetben, előzetes bejelentkezés alapján várom a meglévő és leendő ügyfeleimet. Forduljon hozzám bizalommal.

Polgári joghoz kapcsolódó szolgáltatásaim

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

Szerződések (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.)

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése.

Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

Kintlévőségek behajtása. (Ügyvédi felszólító levél elkészítése, egyeztetés az adóssal, fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási eljárás során képviselet.)

Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

További szolgáltatásaim

Család jog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, házassági vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, egyeztetésekben való képviselet.

Ingatlan, adásvétel

Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.
Közös tulajdon megszüntetése. Társasház alapítás, társasházak képviselete. Teljes körű képviselet a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.

Polgárjogi ügyvéd

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

Büntetőjog

Sértetti képviselet, védelem ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése. Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

Szerződések, okiratok

Szerződések készítése (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.) Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

Munkajog

Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása a munkaügyi jogvitákban. Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

Kártérítések

Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet. Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

Szabálysértések

Szabálysértési eljárás való képviselet valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.