+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Ismerjen meg

Dr. Lévay Endre vagyok, egyéni ügyvéd

A Szegedi Ügyvédi Kamara tagja.

Szegeden születtem és itt is élek a családommal. Szüleim is ügyvédként tevékenykedtek, így mindig is komoly elhivatottsággal rendelkeztem az ügyvédi pálya iránt, így először a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karának Munkaügyi Kapcsolatok főiskolai szakát végeztem el, majd a jogász szakon is diplomát szereztem.

Ügyvédjelölti időmet Szeged egyik legnagyobb hírű ügyvédiirodájában Dr. Pusztai Judit mellett tölöttem, ahol elmélyülten foglalkoztam szerződésekkel, büntető-, és családjogi perekkel. Emellett lehetőségem volt a tárgyalásokon való közreműködéssel az egyéni ügyvédi pályához szükséges rutint megszerezni.

Miután megnyitottam az ügyvédi irodámat, kiemelten kezdtem el foglalkozni a polgári peres eljárásokkal és a családjogi ügyekkel. Tudom, hogy az ügyfelek sokszor a legnehezebb időszakukat élik át egy eljárás során, így lényeges számomra, hogy minden jogi támogatást megadjak számukra és hogy bármikor fordulhatnak hozzám. Az első konzultáció során részletesen meghallgatom az ügy részleteit, ami után felvázolom a jogi lehetőségeket és megoldásokat.

Jogászként célkitűzésem, hogy ügyfeleim bizalommal forduljanak hozzám, hogy jogaikat érvényesítsem bármilyen eljárás esetén.

Ügyvédként az alábbiakban tudok Önnek segíteni

Polgárjog

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

Család jog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, házassági vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, egyeztetésekben való képviselet.

Ingatlan, adásvétel

Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.
Közös tulajdon megszüntetése. Társasház alapítás, társasházak képviselete. Teljes körű képviselet a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.

Büntetőjog

Sértetti képviselet, védelem ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése. Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

Szerződések, okiratok

Szerződések készítése (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.) Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

Munkajog

Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása a munkaügyi jogvitákban. Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

Kártérítések

Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet. Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

Szabálysértések

Szabálysértési eljárás való képviselet valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.