+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Jogi tanácsadás Szeged

Ügyvédként az alábbiakban tudom Önt képviselni a peres és peren kívüli ügyekben.
Ügyvédi irodámban, Szeged belvárosában, kellemes környezetben, előzetes bejelentkezés alapján várom a meglévő és leendő ügyfeleimet. Forduljon hozzám bizalommal!

Polgárjog

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

Család jog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, házassági vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, egyeztetésekben való képviselet.

Ingatlan, adásvétel

Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.
Közös tulajdon megszüntetése. Társasház alapítás, társasházak képviselete. Teljes körű képviselet a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.

Büntetőjog

Sértetti képviselet, védelem ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése. Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

Szerződések, okiratok

Szerződések készítése (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.) Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

Munkajog

Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása a munkaügyi jogvitákban. Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

Kártérítések

Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet. Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

Szabálysértések

Szabálysértési eljárás való képviselet valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.