+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Szakterületeim

Ügyvédként az alábbiakban tudok Önnek segíteni

Polgarjog

Polgárjog

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

csaladjog

Család jog

Házassággal, élettársi kapcsolattal, vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, egyeztetésekben való képviselet.

Házassági vagyonjogi szerződés, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés, megállapodások készítése és ellenjegyzése.

ingatlan adasvetel

Ingatlan, adásvétel

Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, építési szerződés, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.

Közös tulajdon megszüntetése.

Társasház alapítás, társasházak képviselete.

Teljes körű képviselet a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.

öröklésijog

Öröklésijog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése.

Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

büntetőjog

Büntető jog

Sértetti képviselet, védelem ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.

Jogi tanácsadás

szerződés

Szerződések, okiratok

Szerződések készítése (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.)

Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.

munkajog

Munkajog

Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása a munkaügyi jogvitákban.

Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

kártérítés

Kártérítések

Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet.

Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

szabálysértések

Szabálysértések

Szabálysértési eljárás való képviselet valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától a jogerős ítélet meghozataláig.