+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Polgárjog

Polgári ügyekben mindig törekszem a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben az egyezség nem jön létre bármilyen ok miatt, akkor megteszem a szükséges jogi lépéseket az ügyfelem érdekében.

Polgári joghoz kapcsolódó szolgáltatásaim

Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.

Szerződések (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.)

Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése.

Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.

Kintlévőségek behajtása. (Ügyvédi felszólító levél elkészítése, egyeztetés az adóssal, fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási eljárás során képviselet.)

Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.