+36-30/521-3232 drlevayendre@gmail.com

Polgárjog

A polgári jog az a jogág, amely az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza az egyenjogúság és a mellérendeltség rendszerében.

Polgári ügyekben mindig törekszem a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben az egyezség nem jön létre bármilyen ok miatt, akkor megteszem a szükséges jogi lépéseket az ügyfelem érdekében.

Polgári joghoz kapcsolódó szolgáltatásaim